©  F. de Jong

Ik schenk je een vrucht

van de boom van leven

Inschrijfvoorwaarden voor de cursus Kennisontwikkeling in historisch perspectief
Als u zich inschrijft voor de cursus geeft u aan ermee bekend te zijn:
dat het niet toegestaan is het uitgedeelde of getoonde cursusmateriaal te vermenigvuldigen, openbaar te maken of te delen, tenzij met schriftelijke toestemming van de auteur / de cursusleiding.
dat er geen beeld- of geluidsopnamen van de cursus mogen worden gemaakt,
o behalve van gesprekken binnen het kader van de cursus waaraan  u actief deelneemt, en voor zover u daaraan actief deelneemt. Het is niet toegestaan de eventuele opnamen openbaar te maken of te delen.
o behalve door de cursusleiding. Gebruik van de opnamen door de cursusleiding gebeurt geanonimiseerd, tenzij na schriftelijke toestemming van de betreffende deelnemer(s).   
Annuleringsregeling:
1. Uw aanmelding is definitief na ontvangst van het volledige cursusgeld op het rekeningnummer dat u vindt op de factuur.
2. Bij annulering tot 1 maand ontvangt u het cursusgeld retour.
3.  Bij annulering binnen 1 maand vindt geen restitutie plaats. Het is wel mogelijk om iemand anders in uw plaats te laten deelnemen.
4. Bij onvoldoende inschrijving of annulering om een andere reden vindt algehele restitutie plaats.