©  F. de Jong

Ik schenk je een vrucht

van de boom van leven


Onder de volgende link vind je een bestand met sjablonen waarmee je zelf de kaartjes van filosofieën van filosofen kunt tekenen. Bestand: Sjablonen.doc

                             Voorbeeld van een kaartje

                                  van de filosofie van Plato

De kaartjes van de filosofieën van filosofen komen tot stand door  een aantal basale keuzes die een filosoof ten aanzien van de werkelijkheid heeft gemaakt, op systematische wijze in de basisfiguur van het mensbeeld (de zandloperfiguur zonder verdere inkleuringen) in te brengen.

Het gaat om keuzes als wat als ‘subjectief’ (heel persoonlijk van aard) en wat als ‘objectief’ (als feiten interpreteerbaar) ervaren wordt. Of om wat als ‘echt’ wordt gezien en wat als ‘illusionair’. Voor sommige mensen is ‘god’ bijvoorbeeld de enige echte objectieve grond van het bestaan, voor andere mensen is ‘god’ in het beste geval iets subjectiefs, en in het slechtste geval illusie. Een ander voorbeeld: voor sommige mensen zijn wetenschappelijke resultaten objectief en werkelijk waar, voor andere mensen zijn wetenschappelijke resultaten constructen van waarheid en verre van objectief. Nog een voorbeeld: we kunnen kiezen voor een oriëntatie waarin alles wordt beleefd in één groot heden en we kunnen kiezen voor een oriëntatie waarin de tijdslijn een rol speelt.

Al deze keuzes hebben een andere visie op werkelijkheid tot gevolg en daarmee een ander kaartje. De kaartjes zijn niet bedoeld als eeuwig getrouwe afspiegelingen van de waarheid die door een filosoof op een zeker moment in een bepaalde situatie is verwoord, maar als parels waarvan de schoonheid je tegemoet blinkt. Je kunt ervan genieten en je kunt ze laten voor wat ze zijn. Het belang van de kaartjes is dat ze op speelse wijze illustreren hoe ieder mens op eigen wijze in de werkelijkheid is ‘ingeweven’ en zo een uniek beeld heeft van de werkelijkheid. Elk beeld op zich een kunstwerkje.


Op de sjablonen rust copyright. Er is vrij gebruik van te maken zolang er geen commercieel doel mee wordt gediend.