©  F. de Jong

Ik schenk je een vrucht

van de boom van leven

Berrie Heesen Prijs 2016: Eervolle vermelding voor de filosofieles ‘Een mooie aarde’
van Frederike de Jong

Een verslag van de bekroonde les vind je onder deze link.

Tijdens de studiemiddag  ‘Een feest in je hoofd’, 17 februari jl., werd de Berrie Heesen Prijs 2016 uitgereikt door het Centrum Kinderfilosofie Nederland. Deze werd toegekend aan Mariëlle van Sauers voor de theaterproductie ‘Meneer Bork zoekt een woord’.  Daarnaast werden er drie eervolle vermeldingen toegekend: De filosofeerkalender ‘Scheur in Kleur’ van Ilse Daems, de filosofieles ‘Een mooi aarde’ van Frederike de Jong en ‘Filosoferen met je hele lijf’ van Karin Glaubitz.

Een mooie aarde
Uit het juryrapport: “Vaak zijn in school de meest eenvoudige opdrachten de meest krachtige. Met eenvoud bedoelen we hier niet de rijkdom aan mogelijkheden die een opdracht biedt, en ook niet de complexiteit waar kinderen voor geplaatst worden als ze ermee aan de slag zijn. Hoe eenvoudig is het: hier is een rond tafelkleed, dit is de aarde, maak met elkaar iets moois van de aarde. O ja, en je hebt wat viltstiften nodig.
Om met die ene zin zo’n krachtig experiment te kunnen uitvoeren, kun je niet alleen stilzitten en wachten. Hoe begeleid je dit, hoe reflecteer je met de kinderen? En dan moet het ook nog voldoende filosofische diepgang hebben. Daar heeft Frederike voor gezorgd, de opdracht vormde de finale van een serie lessen waarin de filosoof Arnold Cornelis centraal stond. Kom er maar eens op, zo’n idee, en werk dit dan uit tot een rijk filosofisch project en een voor 13-14 jarigen interessant sociaal experiment.
Zonder dat de leerlingen het merken spelen ze de echte wereld na en worden geconfronteerd met de complexiteit daarvan. Het is makkelijk kritiek te hebben op politici en andere belangrijke spelers in de wereld maar door dit project zullen de leerlingen merken hoe lastig het is altijd het goede te doen. Vooral omdat je niet weet wat het goede is. Deze ervaring komt vooral tot stand door te reflecteren op het werkproces. Hierbij wordt steeds een koppeling gemaakt naar belangrijke filosofische ideeën. Een eervolle vermelding verdient deze parallelle werkelijkheid die tot denken aanzet. De jury hoopt dat dit project zijn weg zal vinden naar elke middelbare school.”

Cursus: Kennisontwikkeling in historisch perspectief; De groei naar spirituele volwassenheid
(mei – juni 2017)