©  F. de Jong

Ik schenk je een vrucht

van de boom van leven

Over de inhoud en opbouw van het boek Ik schenk je een vrucht van de boom van leven


Het moment waarop de vrouwelijke waarheid in mijn leven verscheen, herinner ik me als volgt. Ik fietste langs een weiland, en de figuur van de waarheid gleed als een parelmoeren, transparante figuur in het weiland naast me met mij mee. Ze was boomhoog. In die tijd studeerde ik filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik was zevenentwintig jaar. Ik bevond me op de universiteit in een mannelijke wereld en ik ervoer dat vrouwen en vrouwelijke filosofen in de geschiedenis van de filosofie niet mee hadden gedaan. Ze waren er wel geweest, maar met hun werk drongen ze niet tot de gevestigde filosofie door.


De figuur van de waarheid gaf mij de mogelijkheid mijn vrouwelijke visie in deze mannelijke wereld vorm te geven. Na mijn afstuderen heb ik vijfentwintig jaar gewerkt aan het ontrafelen van haar innerlijke dynamiek. Het heeft geresulteerd in de publicatie: Ik schenk je een vrucht van de boom van leven.


In het boek werk ik de dynamiek van de vrouwelijke waarheid uit. Het boek is opgebouwd uit 10 hoofdstukken. De tien hoofdstukken zijn verdeeld over drie delen. Door het te lezen reis je langs de paden van spirituele ontwikkeling. Die reis is een inwijdingsweg. In mijn boek geef ik aan dat de opbouw van het boek me doet denken aan de leer van de Griekse filosoof Pythagoras. Pythagoras leefde van 572 - 500 v.c.j.. Zijn werk is verloren gegaan. Wat we nog van zijn werk weten, komt van de filosofen na hem, die naar zijn werk verwezen. Pythagoras had na zijn bezoeken aan onder andere Egypte waar hij onderwezen werd in de mysteriën, zijn eigen mysterieschool opgericht. Hij leerde dat getallen de bouwstenen waren van de wereld. Elk van de grondgetallen 1 tot 10 had volgens hem bijzondere kracht en betekenis, vooral het 'volmaakte' getal 10. Hij herleidde de harmonische samenklank van tonen, en van de intervallen van de toonladder, tot getalverhoudingen. De kosmische orde vergeleek hij met een muzikale harmonie, die hij de 'harmonie der sferen' noemde.


Het boek Ik schenk je een vrucht van de boom van leven neemt de muziek als metafoor voor de wijze waarop de ziel zich ontvouwt en dat is weerspiegeld in de opbouw van het boek. Het boek is opgebouwd volgens de wetten van de toonladder.


Met de toonladder als metafoor voor spirituele ontwikkeling maakte ik kennis op de School voor Filosofie, toen ik een boek van Ouspensky las. Later kwam ik dezelfde metafoor tegen in de macrobiotiek, een voedingswijze. Zelf ben ik de theorie gaan uitbouwen. Later kwam ik dezelfde metafoor weer tegen in het werk van Drunvalo Melchizedek.


Het eerste deel van het boek betreft de weg die de mens op egoniveau gaat, het tweede deel de weg van de mens op zielsniveau, het derde deel betreft het geestelijke niveau van de werkelijkheid. Dat is het niveau waarop je als bevrijd en ontwaakt mens kunt leven. Omdat de weg die de ziel gaat niet eenvoudig te begrijpen is, heeft de uitgever me gevraagd een vereenvoudigde versie te schrijven. Dat is het boek De wijsheid van Sophia geworden. Daarin beschrijf ik aan de hand van mijn eigen levensgeschiedenis hoe de figuur van de waarheid, en haar ontplooiing, mij op mijn weg van ontwikkeling heeft begeleid.


Een belangrijke vooronderstelling in het boek Ik schenk je een vrucht van de boom van leven is dat de vrouw in het Genesisverhaal neemt, eet en geeft van de vrucht van de boom van leven. Voor het lezen van het boek De wijsheid van Sophia hoef je nog niet met deze vooronderstelling mee te gaan. Voor het lezen van het boek Ik schenk je een vrucht van de boom van leven is dat wel nodig. Uiteindelijk gaat het erom de stap naar het geestesniveau van werkelijkheid te zetten. Met het aannemen van de vrucht van de boom van leven word je uitgenodigd dit te doen.


Hier vind je de inhoudsopgave van het boek Ik schenk je een vrucht van de boom van leven